In februari hebben ruim 20 Westlandse sporttrainers hun Sportkanjercertificaat ontvangen. In een training van 3 avonden leerden zij hoe je een veilig sportklimaat kunt creëren voor alle kinderen. Een enthousiaste groep deelnemers! De groep Sportkanjeraanbieders in de gemeente wordt daarmee steeds groter.