Westland kent een rijke sportcultuur. Wekelijks staan in alle dorpskernen honderden kinderen op het sportveld onder leiding van enthousiaste sporttrainers. Zij brengen hun jeugd de kunst van een specifieke sport bij, of het nu voetbal, judo, basketbal of dans is. Maar de rol van de sporttrainer gaat verder. Kinderen maken op het sportveld vrienden, leren omgaan met regels en krijgen teleurstellingen te verwerken. Een verantwoordelijke taak voor trainers om dit in goede banen te leiden. De gratis training Sportkanjers helpt sporttrainers bij het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat. De training van 3 avonden vindt plaats op 5, 12 en 19 februari 2019.

Sportkanjers Westland wil alle kinderen met plezier laten sporten. Ook kinderen die zich sociaal of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. In de training Sportkanjers leren sporttrainers gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag tegengaan. Het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat bevordert een goede sfeer tijdens de training, zodat ieder kind met plezier kan deelnemen aan sport.

Deelnemen
De gratis training Sportkanjers bestaat uit twee theorielessen en een praktijkles en vindt plaats van 19.30-22.00 uur op 5, 12 en 19 februari 2019. De locatie in Westland wordt later vastgesteld.
Voor meer informatie over de training en aanmelden kunnen sporttrainers terecht bij Beweegcoach Linda van Etten, l.vanetten@vtvzhn.nl. Aanmelden is nu al mogelijk om zeker te zijn van een plek