Sportkanjers

De interventie Sportkanjers is ontwikkeld door stichting Sportkanjers, speciaal voor kinderen die zich sociaal of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. De interventie is gericht op het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat door sporttrainers, waardoor alle kinderen met plezier kunnen sporten.

Plesazere

Sportkanjers maakt gebruik van de “kanjers in de sport” methode. Deze methode is afgeleid van de succesvolle kanjertrainingen in het onderwijs. Sporttrainers leren door de Sportkanjermethode gewenst gedrag van kinderen te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan. Het Plesazere principe staat daarbij centraal: Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie.

Sportkanjers

De interventie Sportkanjers is ontwikkeld door stichting Sportkanjers, speciaal voor kinderen die sociaal of motorisch minder vaardig zijn. De interventie is gericht op het scheppen van een veilig pedagogisch sportklimaat door sporttrainers, waardoor alle kinderen met plezier kunnen sporten.

Plesazere

Sportkanjers maakt gebruik van de “kanjers in de sport” methode. Deze methode is afgeleid van de succesvolle kanjertrainingen in het onderwijs. Sporttrainers leren door de Sportkanjermethode gewenst gedrag van kinderen te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan. Het Plesazere principe staat daarbij centraal: Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie.

Plezier

Zorgen dat iedere deelnemer plezier heeft door het aanbieden van activiteiten op maat en aandacht voor onderlinge verhoudingen in de groep.

Samenspelen

Bewuste interactie tussen deelnemers stimuleren om samen het maximale te behalen.
.
.

Zelfstandig

Kinderen instrueren zelfstandig een beweegsituatie op te zetten en in stand te houden.

Reflectie

Kinderen leren reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander.
.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Naast kennis en expertise in een bepaalde sport zijn Sportkanjertrainers goed in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Ze weten hoe ze het best om kunnen gaan met bepaalde gedragingen en stemmen hun handelen af op het kind. Dit bevordert een goede sfeer tijdens de training, zodat ieder kind met een goed gevoel naar huis gaat.

Stichting Sportkanjers

Stichting Sportkanjers ondersteunt lokale initiatiefnemers met scholing en coaching en begeleidt bij de implementatie van Sportkanjers. De stichting stelt continu nieuwe materialen en inzichten ter beschikking. Meer informatie is te vinden op www.sportkanjers.nl.