Sportkanjerclub

Bij de Sportkanjerclub maken kinderen van 6 tot en met 12 jaar kennis met de Sportkanjermethode. Zij beleven momenteel niet veel plezier in bewegen doordat zij zich sociaal en/of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. Bij de Sportkanjerclub bouwen zij onder professionele begeleiding het plezier in bewegen op en daarmee groeit het zelfvertrouwen. De kinderen leren wat ze kunnen en zijn daar trots op. Daarnaast is er aandacht voor samenspelen, met elkaar oefenen en leren accepteren dat de één anders presteert dan de ander.

Extra aandacht

De Sportkanjerclub geeft extra tijd, hulp en aandacht aan kinderen bij het beoefenen van sport. Spelenderswijs worden beweegactiviteiten aangeboden; voor elk kind wordt gezocht naar zijn of haar manier van leren.

De Sportkanjerclub is een tussenstation voor kinderen zodat zij volwaardige sportbeoefenaars kunnen worden. Het doel is dat kinderen aansluiting vinden bij gewone sportclubs of sportclubs met een Sportkanjertrainer. Daarom maken zij in de Sportkanjerclub kennis met 4 verschillende sporten zodat zij ervaren wat ze leuk vinden en/of waar ze goed in zijn.

Programma 6-9 jr

Maandag 4 februari start een nieuwe lessenreeks bij VV Monza

6 t/m 9 jaar

Maandag 4 februari 2019

}

17.00 - 18.00 uur

NNB

Sporthal Wielepet Heijdseweg 9 in Monster

Sportkanjercoördinator Linda de Vries

Programma 10-12 jr

De lessenreeks van de Sportkanjerclub voor de leeftijdsgroep 10 t/m 12 jaar vindt plaats bij Verburch. Bij voldoende deelnemers wordt gestart.

10 t/m 12 jaar

NNB

}

Donderdag 16.15-17.30 uur

Sportpark Verburch Arckelweg 20 in Poeldijk

Sportkanjercoördinator Pieter Batenburg

 

De Sportkanjerclub op een rijtje:

N

Kennismakingsgesprek

N

14 weken les

N

Maximaal 12 kinderen per groep

N

Twee leeftijdsgroepen:

6 t/m 9 jaar > 60 minuten per les
10 t/m 12 jaar > 75 minuten per les

N

Wekelijks begeleiding van 2 sportdocenten

N

Eerste en laatste les motorische test door kinderfysiotherapeut

N

Kennismaking met 4 verschillende sporten

N

Tussen- en eindevaluatie

 

Deelnemen

Deelname is mogelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit de gemeente Westland. In verband met de specifieke aandacht voor motoriek, sociale vaardigheden en gedrag vindt na aanmelding een kennismakingsgesprek plaats. Zo kijken we samen of de Sportkanjerclub bij uw kind past.

Kosten
Deelname aan de Sportkanjerclub kost €80 voor 14 weken. De Sportkanjerclub is aangesloten bij het kindpakket van de gemeente Westland in het kader van bijzondere bijstand.